Dlouhodobě spolupracuji jako externí hodnotitel strukturálních fondů v rámci programů  Potenciál, Podnikání a Inovace, Spolupráce - Klastry, ICT a strategické služby pro Czechinvest - MPO a IOP pro MVCR a nově také v programu CzechEkoSystem

Mých služeb můžete ale využít také k vytvoření a nebo hodnocení podnikatelských záměrů před podáním registrační žádosti do některého z programů.

Potřebné informace, týkající se aktuálních výzev v rámci Integrovaných operačních programů, informace o fondech EU, kalendář vzdělávacích akcí i další informace dotačních programech vyhlášených na období 2007 - 2013 v rámci MMR ČR získáte na web stránkách věnovaných Strukturálním fondům.

Podrobné informace o programu OPPI v rámci MPO ČR získáte na stránkách agentury Czechinvest.


Banner podnikání a inovace                                                           Integrovaný operační program