Home

Vítejte :-)

Na těchto stránkách naleznete informace o projektech, ve kterých se angažuji i informace o mé osobě

Konzultant, Analytik

Míval jsem obvykle krátkodobá angažmá v projektech a nebo nových byznys plánech jako poradce v oblasti strategického managementu,  vytváření projektových a nebo obchodních strategií vč. SWOT analýz, poradenství pro Start-up společnosti nebo nové projekty, rozvoj nových obchodních příležitostí, hodnocení finanční a investiční přiměřenosti, posouzení obchodního rizika, atp.

Head-hunter / Lovec hlav  

Od začátku roku 2013 působím jako senior consultant v IT recruitment agentuře Advanced Search Technology, nyní na pozici IT Recruitment Manager

Zároveň působím jako consultant a Business Development Manager i v rámci aktivit mateřské společnosti

RPO / Umbrella projekty

Vzhledem ke změně poptávky na trhu práce patří mezí nové projekty a aktivity, ve kterých se angažuji zejména RPO projekty a nebo také bodyshop IT specialistů.

Project Manager

Měl jsem například na starost mezinárodní projekt sběru dat pro GPS navigace, zajištění a řízení týmu pro optimalizace dat a nebo zaškolení velkého množství IT uživatelů. 

Dřívější projekty byly start-up zábavný interaktivní program pro děti, vybudování a finanční řízení sportovního areálu, vytvoření obchodníka s cennými papíry, ale také hodnocení, analýzy a financování různých dalších SME projektů.